Så mange penge må du rejse med

Det er  færreste som har sat sig ind i reglerne for hvor mange kontanter man må tage med når man krydser landegrænserne.

Og kender man ikke reglerne, kan det hurtigt blive en dyr fornøjelse, hvis man har for mange penge med sig ud af landet.

Du må rejse ind og ud af Danmark med et kontant beløb på 10.000 euro svarende til  75.000 Dkk. Rejser du med et beløb, som er over 10.000 euro skal pengene deklarereres hos SKAT i Danmark før rejsen.

Hvad med valutaen?

Det er underordnet, hvilken valuta pengene er i. Det er det samlet beløb på 10.000 euro som er gældende uanset typen af valuta, eller om pengene er i kontanter, rejsechecks eller værdipapirer.

Hvad hvis man ikke har deklareret dem til skat?

Hvis du forsøger at rejse ind eller ud af Danmark med et beløb som overstiger de fastsatte regler, kan du få en bøde, og SKAT kan tilbageholde pengene i lufthavnen.

Hvordan angives pengene til skat?

Deklarationen af beløb over 10.000 euro, sker med denne blanket, som downloades på SKATs hjemmeside.

På blanketten oplyses oprindelsen og bestemmelsen af pengene samt hvor og hvornår du ønsker at rejse.Blanketten indsendes inden din rejsen og som kvittering får du en stemplet og gyldig version af blanketten retur, som skal fremvises i lufthavnen.

Det sker ofte, at tolderne finder større kontantbeløb i folks bagage, og kan man som rejsende ikke redegøre for kontantbeløbene kan det have skattemæssige konsekvenser, f.eks. i form af indkomstforhøjelser og eventuelt en efterfølgende tiltale for skatteunddragelse.

Hvor stor er bøden?

En overtrædelse af toldlovens bestemmelser medfører en bøde, og her har Højesteret ved dom af 1. april 2011 taget stilling til bødeniveauet. Hensigten er at imødegå alvorlig kriminalitet, navnlig terrorisme og hvidvaskning af penge, og derfor skal der idømmes følelige bøder.

Ifølge Højesteret skal bøden som udgangspunkt være på 25 % af det ikke-deklarerede beløb over 10.000 euro.

Det kan derfor hurtigt blive dyrt at tage for mange penge med på rejsen.

Se mere på SKATs hjemmeside


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Indholdet er beskyttet af Alanya.Dks copyright !! Ønsker du adgang til teksterne, så tag skriftlig kontakt til os.